2016-2017 öğretim yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile araştırma ve eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde işitme yetersizliği, gelişimsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma alanlarında değerlendirme, eğitim ve rehberlik hizmetleri yapılmaktadır.

Merkezimizin amacı, özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve ailelerine destek hizmetleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak ve bunları desteklemektir.